Przejdź do treści

Jak poprawić przepływ towarów w naszym centrum dystrybucyjnym?

141 views
0

Jesteśmy firmą logistyczną z dużym centrum dystrybucyjnym, jednakże mamy pewne trudności z płynnością przepływu towarów przez naszą infrastrukturę. Często dochodzi do zatorów i opóźnień, co negatywnie wpływa na naszą zdolność do obsługi klientów. Czy ktoś ma pomysł, jak możemy poprawić ten stan rzeczy?

zuza Changed status to publish 12 marca 2024
0

Warto także zainwestować w technologie monitorowania i śledzenia towarów w czasie rzeczywistym, co umożliwi lepsze zarządzanie zapasami oraz szybszą reakcję na ewentualne problemy związane z przepływem towarów w centrum dystrybucyjnym.

zuza Changed status to publish 12 marca 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.