Przejdź do treści

Jakie opcje finansowania inwestycji w zrównoważone projekty dla przedsiębiorców?

192 views
0

Jestem przedsiębiorcą i chciałbym zainwestować w projekty zrównoważone, które przyczynią się do ochrony środowiska. Jakie opcje finansowania są dostępne dla mnie? Czy raportowanie ESG ma znaczenie w kontekście pozyskiwania środków na takie projekty?

zuza Changed status to publish 29 października 2023
0

Innym źródłem finansowania projektów zrównoważonych mogą być programy i fundusze rządowe lub międzynarodowe, które oferują dotacje lub preferencyjne kredyty dla inicjatyw związanych z ochroną środowiska. Warto zwrócić się do agencji zajmujących się rozwojem zrównoważonym, które mogą udzielić wsparcia finansowego na Twoje projekty. Jednak pamiętaj, że raportowanie ESG może być ważne nie tylko w pozyskiwaniu środków, ale także w monitorowaniu postępów projektu i jego wpływu na zrównoważony rozwój.

zuza Changed status to publish 29 października 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.