Przejdź do treści

Nowoczesne wyzwania w zarządzaniu danymi w erze cyfrowej

164 views
0

Jakie nowoczesne wyzwania stoją przed firmami w zakresie zarządzania danymi w erze cyfrowej, zwłaszcza w kontekście szybkiego tempa rozwoju technologii i rosnących zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji? Czy istnieje skuteczne narzędzie czy standard, które umożliwia firmom skuteczne zarządzanie danymi, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z przepisami?

zuza Changed status to publish 21 listopada 2023
0

W kontekście zarządzania danymi w erze cyfrowej, wdrożenie ISO 22301 może stanowić kluczowe narzędzie. Standard ten nie tylko kładzie nacisk na ciągłość działalności w przypadku incydentów, ale także obejmuje aspekty związane z bezpieczeństwem informacji. Skuteczne zarządzanie ryzykiem, jakie niesie ze sobą cyfrowa transformacja, jest nie tylko koniecznością, ale także szansą na zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych.

zuza Changed status to publish 21 listopada 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.