Przejdź do treści

Nowoczesne wyzwania w zarządzaniu danymi w erze cyfrowej

109 views
0

Jakie nowoczesne wyzwania stoją przed firmami w zakresie zarządzania danymi w erze cyfrowej, zwłaszcza w kontekście szybkiego tempa rozwoju technologii i rosnących zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji? Czy istnieje skuteczne narzędzie czy standard, które umożliwia firmom skuteczne zarządzanie danymi, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z przepisami?

zuza Changed status to publish 21 listopada 2023
0

Wdrożenie ISO 22301 w kontekście zarządzania danymi to nie tylko zabezpieczenie przed ewentualnymi incydentami, ale również sposób na skuteczne spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji. Dzięki odpowiednim procedurom i systemom zarządzania, firma może nie tylko chronić się przed cyberzagrożeniami, ale także dostosować się do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. Wprowadzenie tego standardu to zatem strategiczna decyzja, która przekłada się na konkurencyjność i długofalowy sukces firmy.

zuza Changed status to publish 21 listopada 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.