Przejdź do treści

Czym jest szkolenie ISO 14001:2015?

345 views
0

Zastanawiam się nad zmianą kariery i słyszałam o szkoleniu na audytora, ale nie jestem pewna czy dobrze to rozumiem.

zuza Changed status to publish 31 marca 2023
0

Jest to program szkoleniowy, który ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia skutecznego audytu wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015. Ukończenie szkolenia ISO 14001:2015 pozwala skutecznie wdrożyć i utrzymywać taki system w organizacji.

zuza Changed status to publish 31 marca 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.